Search This Blog

AIR FATIHA

Ibnu Abas Radzi-Allah-u'anhum menyatakan adalah Saidina Hasan bin Ali Radzi-Allah-U'anhu,cucu kepada Rasulullah telah sakit.Maka dukacita lah rasulullahmelihat cucunya sakit,ia mengambil air dan membacakan Fatihah sebanyak 40 kalidalam satu bijana,kemudian air itu disapukan kemuka,kepala,dua belah tangan dan kaki serta perut dan mana mana anggota yang nyata.Dengat berkat Fatihah itu sembuhlah penyakitnya.

No comments:

Post a Comment