Search This Blog

MAKSUD AL-FATIHA

Dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.Segala puji bagi allah tuhan sekalian alam,yang maha pemurah dan maha penyayang,yang memerintah di hari kiamat,hanya engkau sahaja yang kami sembah dan hanya engkau sahaja yang kami memohon pertolongan,tunjukkan lah kami jalan yang lurus,jalan yang engkau berikan nikmat diatas mereka,bukan jalan yang telah engkau murkai diatas mereka dan bukan pula jalan yang sesat.AMIN.

No comments:

Post a Comment